ArtMix

Välkommen till Torsten Wahlund AB , Sandelsgatan 26 11534 Sthlm

info_artmixARTMIX

”Vad som helst” är ett ” friskt vågat till hälften vunnet” experiment, en frifräsare med inriktning på blandad produktion
av ord, ljud, bilder, fotografier och kortare filmsnuttar. Både egna och andras alster, som  i varierade former kommer
att  ge uttryck för ” Vad som helst”.
artmix_lena copy

ArtMix startar allteftersom, under hösten 2013.

Bilder och fotografier i A1 format,
24 tum eller i mindre format kommer då att finnas tillgängliga på hemsidan.

info-knapp

Kontakt: Adam Madsèn Wahlund:
adam@torstenwahlund.com
+46 735 00 79 62 / +46 8 437 555 38

Lena Madsèn Wahlund:
toledad05@gmail.com
+46 733 66 93 34 / +46 8 31 40 64